Om Mesnasaga Vel og Veglag


Styrets sammensetning sesongen 2021-2022

Sverre Bratli, sekretær, Solveig Audestad, kasserer, Jon Alf Andresen, formann, Bernt Bjørnsgaard, vegmester

I tillegg er det to vara-representanter, Jorunn Christiansen og Atle Brenden, revisor, Bjørn Arild Gravrok, valgkomite Jon Østlie og Thorbjørn Såtvedt (bilder foreløpig ikke tilgjengelig)


Mesnasaga Vel og Veglag er en en upolitisk forening av hytteeiere, fastboende og andre som har eiendom med adresse Mesnasagveien . Mesnasaga Vel og Veglag har blant annet ansvar for å forvalte og drifte Mesnasagveien i samarbeid med Mesna Kraft (Hafslund ECo).