MESNASAGA VEL OG VEGLAG


Vårens gjøremål

Da er påsken over, og vi kan ta fatt på vårens gjøremål.
Først og fremst kan vi kunngjøre at vi nå har fått tilsagn om støtte fra Hafslund ECo til å ferdigstille båthavnene med kr 125 000 i henhold til behovene vi redegjorde for i Årsrapporten 2021. Samtidig har vi bedt om refusjon fra Lillehammer kommune for avgiftene til søknadsbehandlingene
Vi har ikke hørt noe fra kommunen, men uansett vil vi nå holde fram med å sette havnene i en representativ og brukbar stand. Vi redegjorde for dette i vedlegget til Årsrapporten 2021 (klikk på blå skrift), hvor vi stadfestet et behov for kr 80 000 i tillegg til de allerede medgåtte 85 000. Dermed går utgiftene til båthavn-prosjektet totalt opp til kr 165 000. Hvorvidt kommunen vil bidra ved å refundere avgiftskostnadene på ca 40 000 gjenstår å se.

Utgifter ved opparbeidelse av Båthavner

Arbeidet som ble utført i 2021 skjedde i uke 23. Vi estimerer at våren ligger ca 2 uker foran dette i år, så vi tar sikte på en gjennomføring i ukene 21 - 22.

Så har vi håp om at Lillehammer Sportsfiskeforening vil fortsette med oppdretts-arbeidet sitt og dermed gjøre det mulig for oss å kunne sette ut ett tusen en-somrige yngel til høsten. Hvis det er stor nok interesse for det vil vi også gå videre med et arbeide for kunne stenge elva Nevla for gjedde slik at vi kan skape et fredet gyte-område for øretten. Som sagt så krever dette både innsats og interesse over mange år framover.
Som et ledd i dette miljøarbeidet, vil jeg også fremme skriv til Hafslund ECo om at vi vil se det som et vilkår for å fremme levevilkårene for øretten i vassdraget at Fiskeveita gjenopprettes ved åpning i Nordre dam, og en form for fisketrapp, slik at gytende ørett som har sluppet seg ned i Mesna-elva kan gå tilbake til Nord-Mesna, og kanskje på sikt, finne fram til høvelige gyteplasser, herunder i Nevla.
I samme skriv vil det bli bedt om at gangstien over Fiskeveita gjenopprettes og at et forsvarlig gjerde på begge sider av demningen hindrer at barn som leker faller ned og skader seg.

Vi vil se om det kan la seg gjøre å hvitmale de mest truende skjærene ved Holman i vår. Dette for å hindre farlige grunnstøtinger på når skjærene blir undervannsskjær.

Så vil vi fortsette å oppfordre alle til å fiske etter gjedde. Fiskekortet koster kr 400, men det er det vel verdt hvis det er eneste måten vi kan bli kvitt gjedda.


VIPPS på Mesnasagveien


Vi oppfordrer nå alle tilfeldige besøkende (altså ikke grunneiere eller hytteeiere m/familier) å VIPPSe noen kroner til Veglaget. Hytteeierne betaler ganske mye for at denne vegen skal holdes farbar hele året, og kr 50 dekker bruk av vegen og parkering for ett døgn av gangen. Dette er et samarbeide med tidligere Eidsiva vannkraft, nå Hafslund ECo.