MESNASAGA VEL OG VEGLAG


Vi ønsker alle en riktig GOD PÅSKE!


Kartet med skisporet og smøreråd er nå flyttet til emneknaggen: Vinterløyper (Ligger under Årsmøter/Veglag)

Båthavner

Så har vi hatt en brevveksling med Hafslund ECo, vedrørende utgiftene til våre båthavn-prosjekter. De står fast ved sin lovnad om tilskudd til prosjektet, men vil ha et kostnadsoverslag fra entreprenøren vi velger, og en viss gjennomføring før de utbetaler sitt tilskudd. Vi kontakter noen entreprenører i god tid før isen går om dette. Vi planlegger også en kontakt med både kommunen og Miljødepartementet(NVE), med søknader om tilskudd til båthavner, mm.

Fiskeutsetting

Fåberg Østsides Utmarkslag (FØU) har nå gitt sin tillatelse til utsetting av ørret i Nord-Mesna(Lillehammer delen). De utfører allerede utsetting av fisk hvert år, og samarbeider med kraftselskapet og Lillehammer sportsfiskeforening.
Vi har også kontakt med Ringsaker Jakt- og Fiske- område for å få en godkjenning der også, og Turven Vel ønsker også å delta i prosjektet. Vi vil rapportere her om hvordan dette går videre. Så vil vi også be om å få gjøre en hardere beskatning på gjeddebestanden i Nord-Mesna. Det blir antakelig til å forsøke fangst med ruser, kanskje i Avskåkån, med eiers tillatelse. Dersom fangsten blir bra kan vi kanskje få avsetning av gjedde til lokal fiskehandler eller kanskje helst til Sverige , hvor gjedde er populær.
Når alle tillatelser er innhentet vil vi starte en innsamligsaksjon i Lillehammer (og omland) for å finansiere innkjøp av ørretyngel.

VIPPS på Mesnasagveien

Vegmester Tore rapporterer nå at skilt er satt opp ved avkjøringen fra Mesnalivegen (ferista), med oppfordring til tilfeldige besøkende (altså ikke grunneiere eller hytteeiere m/familier) å VIPPSe noen kroner til Veglaget. Noen tilfeldige brukere har allerede benyttet tilbudet (som gjelder bruk av vegen og dagsparkering).


© 2019/2020 - Et JOALAN websted