MESNASAGA VEL OG VEGLAG


Årsmøte 2022


Innkalling til årsmøte 2022

Båthavnene

Hovedinsatsen i Båthavnene er nå gjennomført. Vi har sådd litt Fjellgras i Båthavn #1, som ligger ved Indre Parkering.
I båthavn #2 (ved Demningen) er det bygget forsettelse av moloen på høyre side slik at det også tåles om det noen gang skulle bli fullt vann igjen.
Vi skal sette opp plakatmontere i begge havnene, og kanskje sette opp benker med bord hvis vi noen gang får tilskudd til det.

Vi legger inn noen bilder av Båthavn #1 under herDet er lagt et lag med pukkstein på toppen og området er nå farbart utover. Skulle gjerne ha gravd dypere i kanalen, men det ble dessverre ikke gjort.

Noen bilder fra Båthavn #2 under her

Dere ser kanskje at det ligger en nedfallsgran i Båthavn #2. Den skal vi kutte opp så snart det går an å sette båt på vannet, og ta bort motorsaga.

Maling av undervannsskjær ved Holman

Så er arbeidet med å hvitmale de mest truende skjærene ved Holman på gang, venter også på farbare tilstander på vannet.

Befaring ved Indre Demning

Vi har hatt en befaring med Hafslund ECo om Indre Demning. I referatet fra møtet har vi skrevet:
Det ble enighet om følgende:
1. Demningen vil bli sikret ved en avgrensning med gjerde, og skilting.
2. Fiskeveita vil bli gjenopprettet med fast utslipp når vannstanden når et visst nivå på sensommer/høst.
3. Stien langs vannet vil bli gjort farbar forbi demningen. Det vil bli satt opp en bru over elva.
4. Det vil bli foretatt en opprydding i området og utbedring av parkeringsplassen.

Fiske gjedde

Så vil vi fortsette å oppfordre alle til å fiske etter gjedde. Fiskekortet koster kr 440, men det er det kanskje den eneste måten vi kan bli kvitt gjedda.
VIPPS på Mesnasagveien


Vi oppfordrer nå alle tilfeldige besøkende (altså ikke grunneiere eller hytteeiere m/familier) å VIPPSe noen kroner til Veglaget. Hytteeierne betaler ganske mye for at denne vegen skal holdes farbar hele året, og kr 50 dekker bruk av vegen og parkering for ett døgn av gangen. Dette er et samarbeide med tidligere Eidsiva vannkraft, nå Hafslund ECo.