MESNASAGA VEL OG VEGLAG


Hva skjer


Økende vannstand

Da er linken fra GLB tilbake. Vannstanden øker sakte men sikkert. Det blir nok fullt i år også. De som bor lokalt har nok lagt merke til at det går mye vann i elva gjennom Lillehammer nå. Arbeidene i kraftstasjonen er tydeligvis ikke avsluttet
enda, men de sier de skal være ferdige før jul.

Utsetting av Ørret
Så satte vi ut to-somrig ørret-yngel den 9. oktober. Noen barn og voksne utførte jobben raskt. Du kan se bilder og steder under Miljø.


Båthavner - årets arbeider er nå utført


TILLATELSE TIL TILTAK - UTBEDRING AV TO BÅTANKOMSTER - MESNASAGA

Båthavn #1 7. juni 2021

Båthavn #1 14. juni 2021


En del arbeide utført her så langt pengene strekker til for dette året. Fra det steinlagte området vil det være mulig å å grave ganske dypt i elvebunnen. Det forutsetter ytterligere investering til neste år.Båthavn #2 7. juni 2021
Båthavn #2 12. juni 2021

Arbeider er nå utført her. Vi er foreløpig fornøyd med dette området. Fjerning av buskas, anlegg for sikker forankring av båter og annen fornying av området vil være nødvendig.
VIPPS på Mesnasagveien
Vegmester Tore rapporterer nå at skilt er satt opp ved avkjøringen fra Mesnalivegen (ferista), med oppfordring til tilfeldige besøkende (altså ikke grunneiere eller hytteeiere m/familier) å VIPPSe noen kroner til Veglaget. På noen få måneder har vi fått inn over 6000 kroner på dette.