MESNASAGA VEL OG VEGLAG


Hva skjer


Vannstand

Vannet tappes ned som en siste innspurt før vårløsningen. Vannstanden er nå ca 1 m over nedre kote, som det heter. Vet ikke hvor langt de har tenkt å gå i år, men det er fortsatt kalt om natta og ikke så overveldende mye smelting om dagen. Stygt blir det uansett.

Vinterløyper

Jeg har nå lagt inn et nytt kart (under Vinterløyper), utgitt av GLB (brukseierforeningen). Det er et kart som advarer om den generelle faren ved å bevege seg på isen i nærheten av elve-os eller demninger. Vi har også framsendt en offisiell anmodning om å iverksette tiltak i Båthavnene. Igjen er det Kommunen som skal behandle dette. Jeg mente at alt var temmelig klart etter at politikerne ga oss tillatelse, men det var vel bare å tillate et avvik fra KommuneDelPlanen. Jeg regner med at dette må kunne gå i orden, men hvem vet. Så er vi i ferd med å innhente anbud på selve arbeidet med å utbedre båtanløpene. Jeg har to maskinentreprenører som jeg vil invitere på en befaring så snart snøen blir borte. Det ser ut til å ta minst en uke til, men det vil skje fort så snart det blir litt varmere og slutt på nattefrosten. Dernest må vi fortsette arbeidet med å planlegge fiskeutsettingen. (Se mer under Miljø).

Kartet med skisporet og smøreråd er nå flyttet til emneknaggen: Vinterløyper (Ligger under Årsmøter/Veglag)

Båthavner

Så har vi hatt en brevveksling med Hafslund ECo, vedrørende utgiftene til våre båthavn-prosjekter. De står fast ved sin lovnad om tilskudd til prosjektet, men vil ha et kostnadsoverslag fra entreprenøren vi velger, og en viss gjennomføring før de utbetaler sitt tilskudd. Vi kontakter noen entreprenører i god tid før isen går om dette. Vi planlegger også en kontakt med både kommunen og Miljødepartementet(NVE), med søknader om tilskudd til båthavner, mm.

VIPPS på Mesnasagveien

Vegmester Tore rapporterer nå at skilt er satt opp ved avkjøringen fra Mesnalivegen (ferista), med oppfordring til tilfeldige besøkende (altså ikke grunneiere eller hytteeiere m/familier) å VIPPSe noen kroner til Veglaget. Noen tilfeldige brukere har allerede benyttet tilbudet (som gjelder bruk av vegen og dagsparkering).