MESNASAGA VEL OG VEGLAG


Hva skjer


Her skal vinterløypene gå

Slik som tidligere år planlegger vi at løypene på isen skal ha ut og innløp i Båthavnene. Før isen legger seg, og snøen kommer så det slik ut i Båthavnene den 21. november 2021. Til de som er redde for å gå på isen kan vi si at der det er langgrunnt vil isen raskt legge seg ned på fast grunn når forbruket av vann til strømproduksjon tapper vannet ned. Det kan være bra å tenke på dette når løyper skal legges.

Båthavn 1
Båthavn 2


Kraftig vind

Den kraftige vinden på lørdag 20.november 2021 førte til nedfall av trær mange steder. Vi var på hytta på søndag, og tok noen bilder på vegen bortover. Jeg har lagt bildene under emneknaggen Album for de som er interessert. Jeg vet at Eidsiva har blitt informert om at det er nedfall mot strømledningen østover langs nordsiden av vannet. I båthavn 2 ligger det to store grantrær nede.


Vannstand

Vannstanden holdes nå på halvmeteren under øvre grense. Da ble det faktisk fullt i år også.


Utsetting av Ørret

Så satte vi ut to-somrig ørret-yngel den 9. oktober. Noen barn og voksne utførte jobben raskt. Du kan se bilder og steder under Miljø. Ser at svenskene igjen begynner å bekymre seg for sure vassdrag, og at de nå anser tiden inne for å begynne å kalke igjen. Såvidt jeg vet har dette aldri vært gjort i Mesna-vassdraget, så da har vi enda en årsak til at ørreten forsvant. Da er det vel på tide at det kalkes!?


Båthavner - årets arbeider er nå utført


TILLATELSE TIL TILTAK - UTBEDRING AV TO BÅTANKOMSTER - MESNASAGA

Båthavn #1 7. juni 2021

Båthavn #1 14. juni 2021


En del arbeide utført her så langt pengene strekker til for dette året. Fra det steinlagte området vil det være mulig å å grave ganske dypt i elvebunnen. Det forutsetter ytterligere investering til neste år.Båthavn #2 7. juni 2021
Båthavn #2 12. juni 2021

Arbeider er nå utført her. Vi er foreløpig fornøyd med dette området. Fjerning av buskas, anlegg for sikker forankring av båter og annen fornying av området vil være nødvendig.
VIPPS på Mesnasagveien
Vi oppfordrer nå alle tilfeldige besøkende (altså ikke grunneiere eller hytteeiere m/familier) å VIPPSe noen kroner til Veglaget. Hytteeierne betaler ganske mye for at denne vegen skal holdes farbar hele året, og kr 50 dekker bruk av vegen og parkering for ett døgn av gangen. Dette er et samarbeide med tidligere Eidsive vannkraft, nå Hafslund ECo.