MESNASAGA VEL OG VEGLAG

Hva skjer

Vannstanden
Så går vi sakte men sikkert inn i vinteren. Vi gjør det med vannstanden på topp. I dag 6. november er vannstanden målt kl 0700 på 519,18 moh. De som sjekker kartene ser at det er en gjennomsnittlig normal vannstand, som nå vil gå sakte men sikkert nedover. Blir kanskje spennende å se om de er villige til å tappe så mye og så hardt nå som det er så mange vindmøller. På grunn av at reguleringsgraden i Nord-Mesna er så stor, burde en være litt mer forsiktig med å tappe ned til laveste grense fordi en da vil være avhengig av både betydelige snømengder, og hvordan været utvikler seg. Nedre kote er som dere vet på 511,39 moh, det vil si en reguleringshøyde på 8,3 meter. Størrelsen på Nord-Mesna, med det menes hvor mye vann som rommes der, er relativt stor i forhold til det tilsiget som normalt drenerer til Nord-Mesna, og derfor er det hvert år et spørsmål om det lar seg fylle helt opp.


Siste nytt om Nordre Dam

Hei igjen, Jon Alf!
En liten oppdatering om Nordre Dam.
Som nevnt i forrige mail i august, hadde vi håpet å få gjennomført utbedring av fiskebekken og laget ei enkel bru i løpet av sensommer/høst.
Men entreprenøren vi hadde avtale med har rett og slett ikke klart å holde det han lovet. Har ikke hatt kapasitet denne høsten.
Nå har vi tatt kontakt med en annen entreprenør, og satser på å få gjennomført tiltaket i løpet av juni neste år.

Med vennlig hilsen
Trond Taugbøl
Seniorrådgiver

Avdeling for vassdragsforvaltning


Forslag til ny avtale om drift og vedlikehold av Mesnasagvegen

Formann MVV var i møte med Sigurd Eikerol og Ragnhild B. Abrante fra Hafslund ECo den 12.12.22. Vårt forslag til revidert avtale ble godt mottatt, og vil nå forhåpentlig bli gjenstand for oppdatering med korrekte betegnelser. Det kan bli behov for nytt møte og justeringer av innhold og tekst før signering. Den totale veistrekningen fra Mesnalivegen fram til bommen ved Indre Parkering ble målt på kartet til ca 3,3 km, og ble foreslått inkludert avtalen. Saksbehandler Sigurd Eikerol, Hafslund ECo, sa at de ønsker å oppdatere listen over aktuelle grunn/skog-eiere langs vegen, samt å skaffe opplysning om eventuelle større planlagte skoguttak som vil kunne være en ekstra belastning på vegen. Vår Vegmester, Bernt Bjørnsgaard vil være medarbeider i denne prosessen. Vi vil også gjenoppta de årlige felles befaringene av vegen, på samme måte som tidligere. Formann MVV opplyste om vårt initiativ med å ta en liten erkjennelse på kr 50,- via Vipps av tilfeldige brukere av vegen. Dette er jo en sak hvor kommunen har en overordnet myndighet. Vårt forslag til avtale ligger under Kontakt/Forslag.
Vi vil gjenoppta kontakt vedrørende dette og andre emner i løpet av innværende sesong.

----------------------------------------------------
Hafslund ECo opplyste at så lenge de hadde pågående arbeider med mye anleggstrafikk hadde selskapet dekket alle vegutgiftene.


Navneendring fra Mesnasaga Vel til Mesnasaga Vel og Veglag.

Informerte Lillehammer Kommune v/Anders Breili om vårt vedtak på Årsmøtet 2022 om navneendring til Mesnasaga Vel og Veglag. Denne endringen gjelder også for Facebook så styr unna den gamle versjonen Mesnasaga Vel. Dette er en såkalt forretningsverson, dessuten kan vi nå riskere å bli fakturert for reklame og arrangements-innlegg, eller liknende, så vær obs på dette.
VIPPS på Mesnasagveien

Vi oppfordrer nå alle tilfeldige besøkende (altså ikke grunneiere eller hytteeiere m/familier) å VIPPSe noen kroner til Veglaget. Hytteeierne betaler ganske mye for at denne vegen skal holdes farbar hele året, og kr 50 dekker bruk av vegen og parkering for ett døgn av gangen. Dette er et samarbeide med tidligere Eidsiva vannkraft, nå Hafslund ECo.