MESNASAGA VEL OG VEGLAG


Hva skjer


Midlertidig VegMester

Styret har innsatt en ny midlertidig Vegmester etter at Solveig nå har vært fungerende i Jule- Og Nyttårs- helgene og fram til nå. En takk for det til Solveig, og hjertelig velkommen til Bernt Bjørnsgaard. Bernt er sønn av Tore Bjørnsgaard som dere alle vet dessverre gikk bort i november. Bernt har tidligere hatt ansvar for drift av 220 km skogsbilveg i Løiten Almenning, og er forøvrig også svært kvalifisert for oppgaven. Vi skal komme tilbake med kontakt-referanser når dette er klarert med Bernt.


Nyttårsforsetter 2022

Da tar vi fatt på det nye året. Hva er da viktig.

La oss se på hva vi vedtok på Årsmøtet 2021, og hva styret har vedtatt å gjøre:

- Fortsette oppkjøring av Skiløyper, må gjenoppfriske avtale med Løypesjefen på Olympiatoppen. Vi vil eventuelt be den nye Vegmesteren fortsette denne oppgaven.

- Så ønsker vi å hvit-male noen av skjærene ved Holman. Disse ligger i Ringsaker kommune, men fortsatt Innlandet, så vi henvender oss først til Innlandet Fylkeskommune. Men før vi gjør det vil jeg gjerne vite hva vi som VEL/Lag/Lokalkjente kan utrette. Er det noen som kan påta seg jobben med å hvit-male skjær. Betingelsen er at vi kan skaffe finansiering til maling og utstyr i tide. Meld fra til en i styret hvis du kan hjelpe til. Adkomst med båt vil bli nødvendig. Vi antar at jobben må gjøres tidligst mulig på våren.

- Ta opp Nordre dam herunder gangvei/sti som tatt opp av Aagard ved Årsmøtet.
Dette blir først en henvendelse til Hafslund Eco. Vi sender vår utredning om problemene med stengt dam, og behovet for fisketrapp. Vi legger til behovet for gjerde over demningen, gangsti og bru for ferdsel. I forbindelse med fisketrappen foreslår vi vinduer, adkomst for folk og telleapparat slik at selve innretningen kan bli en attraksjon.

- Ferdigstille Båthavner – det er arbeider som gjenstår, men som vil medføre utgifter (ca 80 000) slik vi gjorde rede for ved Årsmøtet.
Tiltaket vil måtte baseres på tilsagn om videre finansiering. Søknader om tilskudd vil bli framsendt til Hafslund Eco og andre.

- Forberede for fortsatt fiskeutsetting.
Vi håper at Lillehammer Sportsfiskeforening fortsetter arbeidet med settefisk, og at vi kan påregne utsetting av klekket yngel derfra også til høsten 2022. Vi tar mål av oss til å sette ut ca 1000 ett-somrige yngel denne gangen. Vi ønsker også å opprette en gruppe, med spesielt interesserte, til å utforske og utrede muligheten for å lage et enkelt gjeddestengsel i nedre del av Nevla. Hensikten vil være å bruke denne tilgangs-elva som en klekkeplass for en framtidig ørretstamme. Håper at interesserte medlemmer kan melde sin vilje til medvirkning til medlemmer i Styret.

- Utarbeide og sende søknader om finanstilskudd til forskjellige offentlige og private instanser. Her vil forslag fra medlemmer og andre være svært velkomne.

- Bearbeide Vedtektene, ved å rydde opp i motsiende setninger og gjennomføre bruken av navnet Mesnasaga Vel og Veglag. Styregodkjent forslag framlegges for vedtak på Årsmøtet 2022.


Kraftig vind

Den kraftige vinden på lørdag 20.november 2021 førte til nedfall av trær mange steder.


Vannstand

Vannstanden ble holdt på halvmeteren under øvre grense mot slutten av året. Det kan nå forventes at vinterforbruket vil medføre synkende vannstand framover mot våren, slik vi kjenner det fra tidligere.


Utsetting av Ørret

Så satte vi ut 500 to-somrig ørret-yngel den 9. oktober. Noen barn og voksne utførte jobben raskt. Du kan se bilder og steder under Miljø.
VIPPS på Mesnasagveien
Vi oppfordrer nå alle tilfeldige besøkende (altså ikke grunneiere eller hytteeiere m/familier) å VIPPSe noen kroner til Veglaget. Hytteeierne betaler ganske mye for at denne vegen skal holdes farbar hele året, og kr 50 dekker bruk av vegen og parkering for ett døgn av gangen. Dette er et samarbeide med tidligere Eidsiva vannkraft, nå Hafslund ECo.