Regnskap for Mesnasaga Vel og Veglag


Her er regnskapet for 2020 fremlagt på Årsmøtet den 15.august 2020 av kassereren Solveig Audestad (bildet)
Regnskap 2020
Diverse vedlegg med forklaringer:
Vedlegg til Regnskap 2020Tidligere regnskap

Her er regnskapet for 2019 fremlagt på Årsmøtet den 17.august 2019 av kassereren Solvig Audestad
Regnskap 2019Her er regnskapet for 2018 fremlagt på Årsmøtet den 18.august 2018 av kassereren Solveig Audestad
Regnskap 2018Årsregnskapet gjelder fra Årsmøte til Årsmøte. Medlemskontingenten er i 2020/2021 sesongen kr 2250 pr hytteadresse.

Innbetaling bør normalt skje innen 15.oktober for hver sesong.

Kontoen er 6061.45.11365. Kontingenten dekker alle Velets utgifter. Den største posten er Veglagets utgifter til brøyting om vinteren og vedlikehold av veien om sommeren. Dere har sikkert sett at veien blir gruset, og at den blir saltet for at det ikke skal støve for mye. Ellers kan det være at ekstra-ordinært vedlikehold er nødvendig, og da forhandler Vegmesteren med Eidsiva om deling av kostnadene. Som kjent er det bare vinterbrøytingen fram til og med Nordre Demning som deles likt mellom de to partene i Veglaget. Og Veglagets område slutter altså ved Nordre Demning.
Her kan vi legge regnskap fra tidligere år hvis vi trenger det.