Regnskap for Mesnasaga Vel og Veglag

Årsmøtet 2023

Bildet kan forstørres med klikk, to ganger

Årsregnskapet gjelder fra Årsmøte til Årsmøte.

Innbetaling bør normalt skje innen 31.oktober for hver regnskapssesong til konto 6061.45.11365 eller via VIPPS.

Årsmøtet 2023

Her er regnskapet for 2022-2023 fremlagt på Årsmøtet den 19.august 2023 av kassereren Solveig Audestad (bildet)
Kontingent for sesongen august 2023 til august 2024 på kr 2250 per hytteeier ble enstemmig vedtatt. Husk at bruk av VIPPS 135272 medfører ekstra utgift (summen blir da kr 2290).

Regnskap MVV 2022 - 2023.pdf


Årsmøtet 2022

Her er regnskapet for 2021-2022 fremlagt på Årsmøtet den 20.august 2022 av kassereren Solveig Audestad (bildet)
Kontingent for sesongen august 2022 til august 2023 på kr 2250 per hytteeier ble enstemmig vedtatt. Husk at bruk av VIPPS 135272 medfører ekstra utgift (2290). En statistikk over kostnaden for vegvedlikeholdet er også vedlagt.
Regnskap 2022
Historisk utvikling-Vegutgifter


Årsmøtet 2021

Her er regnskapet for 2020-2021 fremlagt på Årsmøtet den 21.august 2021 av kassereren Solveig Audestad (bildet)
Kontingent for sesongen august 2021 til august 2022 på kr 2250 per hytteeier ble enstemmig vedtatt.
Regnskap 2020-2021
Budsjettforslag 2021-2022:
Vedlegg til Regnskap 2020-2021


Årsmøtet 2020

Her er regnskapet for 2019-2020 fremlagt på Årsmøtet den 15.august 2020 av kassereren Solveig Audestad
Regnskap 2019-2020
Diverse vedlegg med forklaringer:
Vedlegg til Regnskap 2019-2020Tidligere regnskap

Her er regnskapet for 2018-2019 fremlagt på Årsmøtet den 17.august 2019 av kassereren Solvig Audestad
Regnskap 2018-2019Her er regnskapet for 2018 fremlagt på Årsmøtet den 18.august 2018 av kassereren Solveig Audestad.
Regnskap 2017-2018Kontoen er 6061.45.11365. Kontingenten dekker alle Velets utgifter. Den største posten er Veglagets utgifter til brøyting om vinteren og vedlikehold av veien om sommeren. Dere har sikkert sett at veien blir gruset, og at den blir saltet for at det ikke skal støve for mye. Ellers kan det være at ekstra-ordinært vedlikehold er nødvendig, og da forhandler Vegmesteren med Eidsiva om deling av kostnadene. Som kjent er det bare vinterbrøytingen fram til og med Nordre Demning som deles likt mellom de to partene i Veglaget. Og Veglagets område slutter altså ved Nordre Demning.
Her kan vi legge regnskap fra tidligere år hvis vi trenger det.