Om Veglaget

Her vil vi publisere avtalen mellom Hafslund ECo og Mesnasaga Veg og Veglag når den er blitt reforhandlet

VIPS

Mengden av andre brukere av Mesnasagvegen har nå tiltatt og det vil bli gitt anledning for tilfeldige eller mer regelmessige brukere som ikke har bruksrett gjennom sitt medlemskap i Mesnasaga Vel (kontingent betalt), til å Vipse kr 50 per gang til Velets konto.