Parkering

Indre parkering
Her er et bilde fra indre parkering tatt høsten 2018. I bakgrunnen kan du skimte bommen for vegen opp mot Myggbukta.


Langs veien fra Demningen og inn her ligger det ca 6 parkeringsplasser ved svingen etter brua over Fiskeveita, vi kaller den Inga-Laami svingen. Det er ytterligere 8-10 plasser ved Nordre Demning. Alle parkeringsplassene her inngår i avtalen med Lysgaard, ved gårdeier Erik A. Skaarseth. Disse avtalene kan du lese ved å gå inn på Årsmøter Vel/Veglag --> Avtaler.