Avtaler

Avtale mellom Grunneier Erik A. Skaarseth (Lysgaard) og MVV:
Parkering på indre område Mesnasaga

Avtale med grunneier Glommens og Laagens Brukseierforening(GLB)/Eidsiva Vannkraft AS(EVk)

Avtale GLB/EVk

Kartutsnitt GLB/EVk

Avtale med grunneiere Smed Gård

Avtale med eiere av Smed Gård

Smee gård - strandområde