Arrangement

Årsmøtet 2020

Ved årsmøtet ble det antydet at noen kunne tenke seg å bistå med arrangement av en påskefest, med spesiell vinkling på barna og familiene, og i stil med tidligere arrangementer. Vi vil følge opp dette, og styret vil selvsagt være involvert i opplegget. En viss fast finansiering til formålet er avsatt hvert år.
Vi kommer tilbake med info her senere.