Om Mesnasaga Vel og Veglag

Mesnasaga Vel og Veglag er en en upolitisk organisajon, bestående av hytteeiere, fastboende og andre som har naturlig tilknytning til Mesnasaga.

Mesnasaga Vel og Veglag har ansvar for å forvalte og drifte Mesnasagveien i samarbeid med Mesna Kraft (Eidsiva Vannkraft). Alle hytteeiere, fastboende og andre eiendomsbesittere som sokner til Mesnasagvegen er automatisk medlemmer i Mesnasaga Veglag.

Etter anmodning fra grunneier er de faste plassene ved indre parkering nå fjernet. Hensikten er å beholde mest mulig åpen plass på ett område, slik at tømmerbiler kan snu. Parkering bør derfor begynne ved nedfarten til vannet og med klokka over til andre siden. Spar de tre plassene nærmest Handelsstand-hytta til biler med tilhenger eller de som vil/kan dobbeltparkere. Ikke blokker nedkjøringen til vannet. Parkeringen kan ikke brukes til lagring av biler/tilhengere.