Forslag
Merk at denne avtalen er vårt forslag, og skal drøftes med Hafslund ECo. Klikk på den blå teksten.Vårt forslag til Avtale om drift og vedlikehold av Mesnasagvegen