Årsmøte 2022


Årsmøtet ble også i år holdt under strålende sol og behaglig temperatur. Det var 25 frammøtte medlemmer. Møtet vedtok å kalle organisasjonen for Mesnasaga Vel og Veglag, som kan forkortes til MVV. Styret fant det unødvendig å opprettholde to adskilte organisasjoner. Siden vi er et Veglag underlagt Vegloven er vi derfor ikke en frivillig organisasjon med alt det betyr. Hensikten er nå å inngå en ny/oppdatert avtale med partneren i Vegavtalen som ble inngått med Mesna Kraft i 1916. Vår medansvarlige er jo nå Hafslund ECo.

Innkalling årsmøte 2022
Årsrapport 2022 for Mesnasaga Vel og Veglag
Regnskap

Referat fra årsmøte i Mesnasaga Vel og Veglag 20.08.2022


De nye vedtektene for Mesnasaga Vel og Veglag:

VedtekterÅrsmøte 2021


Innbydelse 2021

Årsrapport 2021 for Mesnasaga Vel og Veglag

Vedlegg til Årsrapport 2021

Utgifter ved opparbeidelse av Båthavner
Årsmøte 2020

Årsmøtet ble avviklet i friluft ved Kristiansens kiosk den 15. august. Det var sol og 26 grader. 39 frammøtte deltok livlig i møtet. Det var mange familier på to eller flere som satt i grupper. Tidligere vedtak om å danne Festgruppe, og Miljøgruppe tar nå form, og diverse medlemmer har uttrykt ønske om bemanne gruppene. Det vil også bli satt fart i å danne en mer privat gruppe for medlemmene på FaceBook.
Medlemskontingenten ble for 2020/2021 sesongen vedtatt å være kr 2250 pr hytteadresse. Se mer om dette under Regnskap
Innbydelse 2020

Årsrapport 2020 for Mesnasaga Vel og Veglag

Referat fra årsmøte i Mesnasaga Vel og Veglag 15.08.2020
Veglaget

Vedlegg til Årsrapporten 2020:

Møte med EVk/GLB den 12.09.19. Vårt syn som ble meddelt skriftlig:
Møte med EVk 12.sep 2019
Hele rapporten om reguleringskonsesjonen:
Tillatelse for GLB
Godkjenning fra Innlandets Kulturmyndighet:
Endelig uttalelse vedrørende dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for tilrettelegging av båtankomst ved Mesnasaga
Fiskeutsetting
Fiskeutsetting Nord-Mesna_Notater møte 08.07.20Årsmøte 2019


Innkalling til Årsmøte 2019

Vedlegg til Innbydelsen 2019

Årsrapport for MVV 2019

Referat og årsrapport fra Årsmøte i Mesnasaga Vel og Veglag 2019


Tidligere Årsmøter

Årsmøte 2018

Formannen, Svein Arne Rudi, la fram sin årsberetning: Årsberetning 2018

Ved sekretærens fravær ble Øystein Larsen valgt til referent: Referat Årsmøte 2018


Årsmøte 2017

Formannen, Svein Arne Rudi, la fram sin årsberetning:

Årsberetning 2017