Årsmøte 2021


Årsmøtet ble avholdt den 21.august 2021 klokken 1500. Været var fint, og det var behagelig utetemperatur.
25 frammøtte deltok livlig i samtaler og diskusjoner. Årskontingenten ble fastsatt til 2250,-, altså samme som forrige sesong.
Solveig sitt Regnskap og Budsjett er nå lagt inn under Regnskap.

Innbydelse 2021

Årsrapport 2021 for Mesnasaga Vel og Veglag

Referat fra årsmøte i Mesnasaga Vel og Veglag 21.08.2021

Vedlegg til Årsrapport 2021:

Utgifter ved opparbeidelse av Båthavner


Årsmøte 2020

Årsmøtet ble avviklet i friluft ved Kristiansens kiosk den 15. august. Det var sol og 26 grader. 39 frammøtte deltok livlig i møtet. Det var mange familier på to eller flere som satt i grupper. Tidligere vedtak om å danne Festgruppe, og Miljøgruppe tar nå form, og diverse medlemmer har uttrykt ønske om bemanne gruppene. Det vil også bli satt fart i å danne en mer privat gruppe for medlemmene på FaceBook.
Medlemskontingenten ble for 2020/2021 sesongen vedtatt å være kr 2250 pr hytteadresse. Se mer om dette under Regnskap
Innbydelse 2020

Årsrapport 2020 for Mesnasaga Vel og Veglag

Referat fra årsmøte i Mesnasaga Vel og Veglag 15.08.2020
Veglaget
Regnskap

Vedlegg til Årsrapporten 2020:

Møte med EVk/GLB den 12.09.19. Vårt syn som ble meddelt skriftlig:
Møte med EVk 12.sep 2019
Hele rapporten om reguleringskonsesjonen:
Tillatelse for GLB
Godkjenning fra Innlandets Kulturmyndighet:
Endelig uttalelse vedrørende dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for tilrettelegging av båtankomst ved Mesnasaga
Fiskeutsetting
Fiskeutsetting Nord-Mesna_Notater møte 08.07.20

Årsmøte 2019Innbydelse til Årsmøte 2019

Vedlegg til Innbydelsen 2019

Årsberetning 2019

Referat og årsmelding 2019


Tidligere Årsmøter

Årsmøte 2018

Formannen, Svein Arne Rudi, la fram sin årsberetning: Årsberetning 2018

Ved sekretærens fravær ble Øystein Larsen valgt til referent: Referat Årsmøte 2018Årsmøte 2017

Formannen, Svein Arne Rudi, la fram sin årsberetning:

Årsberetning 2017