Årsmøte 2023

Frammøtet var godt og regnværet holdt seg unna, så med behagelig temperatur hadde alle det fint. Under her noen bilder fra samlingen på 32. Mere info om året som gikk finner du under Regnskap.
Klikk på bildene hvis du har stor skjerm.

Innkalling årsmøte 2023

Årsrapport 2023

Regnskap

Referat fra årsmøte i Mesnasaga Vel og Veglag 19.08.2023.Årsmøte 2022


Årsmøtet ble også i år holdt under strålende sol og behaglig temperatur. Det var 25 frammøtte medlemmer. Møtet vedtok å kalle organisasjonen for Mesnasaga Vel og Veglag, som kan forkortes til MVV. Styret fant det unødvendig å opprettholde to adskilte organisasjoner. Siden vi er et Veglag underlagt Vegloven er vi derfor ikke en frivillig organisasjon med alt det betyr. Hensikten er nå å inngå en ny/oppdatert avtale med partneren i Vegavtalen som ble inngått med Mesna Kraft i 1916. Vår medansvarlige er jo nå Hafslund ECo.

Innkalling årsmøte 2022
Årsrapport 2022 for Mesnasaga Vel og Veglag
Regnskap

Referat fra årsmøte i Mesnasaga Vel og Veglag 20.08.2022


De nye vedtektene for Mesnasaga Vel og Veglag:

VedtekterÅrsmøte 2021


Innbydelse 2021

Årsrapport 2021 for Mesnasaga Vel og Veglag

Vedlegg til Årsrapport 2021

Utgifter ved opparbeidelse av Båthavner
Årsmøte 2020

Årsmøtet ble avviklet i friluft ved Kristiansens kiosk den 15. august. Det var sol og 26 grader. 39 frammøtte deltok livlig i møtet. Det var mange familier på to eller flere som satt i grupper. Tidligere vedtak om å danne Festgruppe, og Miljøgruppe tar nå form, og diverse medlemmer har uttrykt ønske om bemanne gruppene. Det vil også bli satt fart i å danne en mer privat gruppe for medlemmene på FaceBook.
Medlemskontingenten ble for 2020/2021 sesongen vedtatt å være kr 2250 pr hytteadresse. Se mer om dette under Regnskap
Innbydelse 2020

Årsrapport 2020 for Mesnasaga Vel og Veglag

Referat fra årsmøte i Mesnasaga Vel og Veglag 15.08.2020
Veglaget

Vedlegg til Årsrapporten 2020:

Møte med EVk/GLB den 12.09.19. Vårt syn som ble meddelt skriftlig:
Møte med EVk 12.sep 2019
Hele rapporten om reguleringskonsesjonen:
Tillatelse for GLB
Godkjenning fra Innlandets Kulturmyndighet:
Endelig uttalelse vedrørende dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for tilrettelegging av båtankomst ved Mesnasaga
Fiskeutsetting
Fiskeutsetting Nord-Mesna_Notater møte 08.07.20Årsmøte 2019


Innkalling til Årsmøte 2019

Vedlegg til Innbydelsen 2019

Årsrapport for MVV 2019

Referat og årsrapport fra Årsmøte i Mesnasaga Vel og Veglag 2019


Tidligere Årsmøter

Årsmøte 2018

Formannen, Svein Arne Rudi, la fram sin årsberetning: Årsberetning 2018

Ved sekretærens fravær ble Øystein Larsen valgt til referent: Referat Årsmøte 2018


Årsmøte 2017

Formannen, Svein Arne Rudi, la fram sin årsberetning:

Årsberetning 2017