Vinterløyper

Vi har en muntlig avtale med Turven Vel om å legge en arm av vår vinterløype bort mot Gammalnaustroa i Mesnalia. Vi forstår at Mesnalia skiforening også er med på dette. Det vil koble hytteeierne i Turven til Inga-Låmi løypa ved Mesnasaga. Samtidig vil skiløypa gjøre det enklere for oss å nå butikken til Gausdal Land i Mesnalia på ski, om det skulle være ønskelig. Begge Velene vil betale for brøytingen av ski-løypene. Vi gjør oppmerksom på at koblingen mellom de to løypetraseene på Mesnasaga er på selve veien. Inga Låmi går helt inntil vegen ved svingen etter andre bru (over Fiskeveita), og kommer også igjen ved Indre Parkering. Det er løyper til/fra Lillehammer, Sjusjøen og Nordseter. I Mesnalia er det koblinger til lokal løype og til Sjusjøen. På løypekartet kan du lese hvor gammelt løypesporet er (klikk på selve løypestreken) , og andre fakta rundt løypa.