Vinterløyper

Jeg har nå lagt inn et nytt kart, utgitt av GLB (brukseierforeningen). Det er et kart som advarer om den generelle faren ved å bevege seg på isen i nærheten av elve-os eller demninger.

Usikker is?

Ta en kikk på dette kartet (over her) som GLB har utgitt.

Kartet er utgitt fra kraft leverandørene og gjelder for hele vinteren. Men det lønner seg å holde seg oppdatert på isforholdene hvis du har tenkt å ferdes på isen. Personlig holder jeg meg mest mulig på "landfast is" der det er mulig. Ved hytta kjenner jeg isforholdene godt så jeg vet hvor det er trygt å gå. Dette kartet viser jo forbehold vi bør ta hele vinteren.
Hvis dere ser "porøs, blå" eller vasstrukken, grovkornet is på overflaten så styr unna. Det er selvsagt ikke særlig tilrådelig å gå på den gjenværende isen lenger nå (april/mai)!

Vi bør diskutere om det er bedre å legge den oppkjørte "skiløypa" mest mulig langs stiene i skogen eller der hvor nedtappingen vil legge igjen fast is. Det vil være trygt og hindre ising under skiene på grunn av overvann på isen. Vi vil også kunne bruke skisporene noe lengre om våren. Men det blir alltid et problem med at noen vil gå til fots og ødelegge skisporene. Kanskje vi kan diskutere denne saken ved neste Årsmøte (2021).