Ta KONTAKT med oss med email:

Mesnasagveien 333
2618 Lillehammer
Tel: 61258200 Mobil: 90856165
Formann:Jon A.
Sekretær:SB
Kasserer:Solveig
Vegsjef:Tore