Ta KONTAKT med oss på telefon

Det viser seg at noen misbruker våre åpne adresser, og jeg har derfor fjernet muligheten til å sende epost direkte fra denne siden. Problemet kan løses ved at det legges inn et krav om å logge inn, men vi får se om det er ønskelig


Mesnasaga Vel og Veglag c/o Jon A. Andresen A. Sommerfeldts gate 18
2615 Lillehammer


Jon Alf Andresen

Formann Tel: 612 58 200
Mobil: 90 85 61 65

Solveig Audestad

Kasserer Tel: 90 72 02 71
Mobil: 90 72 02 71

Sverre Bratli

Sekretær Tel: 612 55 262
Mobil: 41 54 54 96

Bernt Bjørnsgaard

Vegsjef Tel: 45 20 15 13
Mobil: 45 20 15 13