Ta KONTAKT med oss på mobil elle SMS

Det viser seg at noen misbruker våre åpne adresser, og jeg har derfor fjernet muligheten til å sende epost direkte fra denne siden. Problemet kan løses ved at det legges inn et krav om å logge inn, men foreløpig kan mobil/SMS benyttes


Mesnasaga Vel og Veglag c/o Jon A. Andresen A. Sommerfeldts gate 18
2615 Lillehammer


Jon Alf Andresen

Formann
Mobil: 90 85 61 65

Solveig Audestad

Kasserer
Mobil: 90 72 02 71

Sverre Bratli

Sekretær
Mobil: 41 54 54 96

Bernt Bjørnsgaard

Vegsjef
Mobil: 45 20 15 13