Melding om vannstand 2021


Varsel om lav vannstand i Nord-Mesna i sommer På grunn av omfattende arbeider i Mesna kraftverk fra slutten av august og fram mot desember, vil vannstanden i Nord-Mesna i Ringsaker og Lillehammer kommune holdes relativt lav gjennom sommeren. Dette blir gjort for å sikre god dempning i magasinet før kraftverket blir utilgjengelig for tapping, og vannet må tappes i Mesnaelva fra Kroken og ned gjennom Lillehammer. Høsten 2020 ble første del av rehabiliteringen av Mesna kraftverk gjennomført, og prosjektet skal sluttføres i løpet av høsten 2021. Erfaringer fra høsten 2020 viste at en god dempning i Nord-Mesna før kraftverket ble utilgjengelig var avgjørende for å håndtere det store høsttilsiget på en forsvarlig måte. Derfor senkes vannstanden i Nord-Mesna en del i sommer inn mot slutten av august. Vannstanden per 9. juni er ca. 516,5 meter og forventes å stige noe, men ikke vesentlig over 517 meter (normal sommervannstand i juli er 518 – 518, 5 meter). Litt ut i august tas det sikte på en gradvis senkning av vannstanden ned mot 515,5 meter i slutten av august. Når rehabiliteringen av Mesna kraftverk er ferdig, vil dette markere slutten på flere store og nødvendige jobber som har påvirket vannstanden i Nord-Mesna de siste fire årene. Hensynet til rehabiliteringen av dam Nord-Mesna sommeren 2017, og dam Kroken sommeren 2018, medførte lav sommervannstand disse årene. I tillegg var det lav vannstand sommeren 2020, og forventes lav vannstand sommeren 2021, på grunn av rehabiliteringen av Mesna kraftverk. Til sammen sikrer disse oppgraderingene en fortsatt forsvarlig drift av Mesna kraftverk med tilhørende reguleringsanlegg. Det vil ikke være behov for tilsvarende oppgraderinger på mange år framover.

Vannstander siste 30 år

Her er en interessant oversikt over vannstanden i Nord-Mesna i de siste 30 år. Legg også merke til at det nå kanskje blir andre som også vil bruke vannet i Nord-Mesna. Nå er det altså drikkevann til Sjusjøens hyttbefolkning. Håper de skal rense vannet, for det er nemlig forurenset blant annet av utslipp fra Sjusjøen.
Jeg vil foreslå at vi legger inn en protest på at vannressursene skal tynes ut ytterligere. Det brukes for mye vann allerede. Alternativt at Sjusjøen tar vann fra sin egen sjø. De er i dag priviligert med en minimums vannstand i Sjusjøen. Hvis det overhodet skal tas mer vann fra Nord-Mesna, må et vilkår være at det også settes en minimums sommervannstand slik at vi slipper de problemene med båtadkaomstene vi er påført i dag. Det kan for eksempel oppnås ved at hele vassdrages belastes likt, altså ikke bare Nord-Mesna, da vil nok pipa få en annen låt. Forøvrig bør Lillehammer og Ringsaker Kommuner slås sammen, slik at vi får en enhetlig forvaltning av hele vassdraget. Ser ingen grunn til at deler av vassdraget skal gis fortrinn. Det gjelder forresten også Mesnaelva, på bekostning av Nord-Mesna. Kall det gjerne kommunal nærsynthet om du vil. Finn ut hvem som gjør hva i kommunen vedrørende denne saken før neste kommunevalg, og avgi stemme i kommunevalget i forhold til dette. Du får jo kanskje de politikerne du fortjener? Kanskje noe tvil her?


Vannstander i Nord-Mesna