Vannstand

Her er en interessant oversikt over vannstanden i Nord-Mesna i de siste 30 år. Legg også merke til at det nå kanskje blir andre som også vil bruke vannet i Nord-Mesna. Nå er det altså drikkevann til Sjusjøens hyttbefolkning. Håper de skal rense vannet, for det er nemlig forurenset blant annet av utslipp fra Sjusjøen.
Jeg vil foreslå at vi legger inn en protest på at vannressursene skal tynes ut ytterligere. Det brukes for mye vann allerede. Alternativt at Sjusjøen tar vann fra sin egen sjø. De er i dag priviligert med en minimums vannstand i Sjusjøen. Hvis det overhodet skal tas mer vann fra Nord-Mesna, må et vilkår være at det også settes en minimums sommervannstand slik at vi slipper de problemene med båtadkaomstene vi er påført i dag. Det kan for eksempel oppnås ved at hele vassdrages belastes likt, altså ikke bare Nord-Mesna, da vil nok pipa få en annen låt. Forøvrig bør Lillehammer og Ringsaker Kommuner slås sammen, slik at vi får en enhetlig forvaltning av hele vassdraget. Ser ingen grunn til at deler av vassdraget skal gis fortrinn. Det gjelder forresten også Mesnaelva, på bekostning av Nord-Mesna. Kall det gjerne kommunal nærsynthet om du vil. Finn ut hvem som gjør hva i kommunen vedrørende denne saken før neste kommunevalg, og avgi stemme i kommunevalget i forhold til dette. Du får jo kanskje de politikerne du fortjener? Kanskje noe tvil her?
Vannstander i Nord-Mesna